reference

  STIPIĆ GRUPA d.o.o. CITY CENTRE ONE

u Splitu dvogodišnji ugovor za praćenje kompletne izgradnje i izradu svih geodetskih elaborata

  MALL OF SPLIT

praćenje i izgradnja poslovnog centra u Split

  ABIS SAVJETOVANJE d.o.o.

izrada GEODETSKIH PROJEKATA i geodetskih elaborata i praćenje više stambenih vila, poslovni zgrada i drugih geodetskih poslova za više investitora

  AMG STUDIO d.o.o.

izrada GEODETSKIH PROJEKATA i geodetskih elaborata i praćenje više stambenih vila, polosvni zgrada i drugih geodetskih poslova

  LIDL k.d.

izrada geodetskih elaborata i praćenje izgradnje objekata

  GRAD SUPETAR

izrada PGP /Posebna gedetska podloga/- UPU Gospodarsko-poslovna zona „ŽEDNO DRAGE“ površine cca 22.0 ha - izrada geodetskih elaborata i praćenje izgradnje Športske dvorane Supetar. Izrada parcelacijskog elaborata za izdvajanje šuma ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na čl.51a Zakona o šumama te mnogi drugi geodetski poslovi

  OPĆINA NEREŽIŠĆA

izrada PGP /Posebna gedetska podloga/- UPU Turističke zone „Zamirje-Gustirna rat“ površine cca 11.0 ha- te drugi geodetski poslovi

  BERICA d.o.o.

izrada geodetskih elaborata i praćenje više poslovnih zgrada u poslovnoj zoni Nerežišća)

  FENIKS INŽENJERING d.o.o Split

izrada geodetskih elaborata i praćenje izgradnje Hotela Pastura u Postirama i drugih građevina

  ANTONIO TRADE d.o.o. Split

izrada geodetskih elaborata i praćenje iskopa izgradnje CITY CENTRE ONE u Splitu

 Ostali

MEDITERAN PROJEKT d.o.o.

MOENIUM d.o.o.

RENOVO d.o.o. - DIKI d.o.o.

NEBO PROJEKT d.o.o.

MEDITERAN PROJEKT d.o.o.

AB ADELA d.o.o.

LIKVA d.o.o.

NEMICO d.o.o.

NELART d.o.o.

NEMICO d.o.o.

XL STUDIO d.o.o.

PROGRING d.o.o.

MARTING d.o.o.

MOD SPLIT d.o.o.

STUDIO XL d.o.o.

ARHIS d.o.o.

TEHNO-ING d.o.o.

HUSNJAK d.o.o.

GONDI d.o.o.

LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

KUSANOVIĆ d.o.o.

C-MONT - PASIKA d.o.o

MUCIĆ & CO d.o.o.

IVICOM Consulting GmbH

CETINA d.d. Sinj - GRAD SINJ

CEMEX HRVATSKA d.o.o.

ADRIA ČELIK d.o.o.

ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA

QUINN d.o.o.

ŠIMIĆ DOM d.o.o.

SVPETRVS HOTELI d.d.

SRDELA d.o.o.

MS BRAČ TURIST d.o.o.

DUOPLAN d.o.o.

KONZUM d.d.

DVD SUPETAR

slika5 slika2