slika

logo  O nama

GEO PARS d.o.o. je privatna geodetska tvrtka u vlasništvu

Bože Šošo dipl. ing. geod. /br.up.744/ i
Mario Barać geod. /br.up.326/
Trenutačno zapošljava ukupno 4 djelatnika, od toga svi geodetske struke.
Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina 1. Rješenje Državne geodetske uprave KLASA: UP/I-930-03/08-02/586, URBROJ: 541-01/1-08-2 od 22. rujna 2008. godine, kojim je trgovačkom društvu GEO PARS d.o.o. izdana suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina za obavljanje djelatnosti iz članka 104. st. 1. točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ('Narodne novine' broj 16/2007). te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

logo  Instrumentarij

  • Totalna stanica Topcon GPT-9003M(s/b 5H3181) točnosti mjerenja kuteva 3’’, duljina +/- (2mm +/- 2ppm x D)
  • Totalna stanica Topcon GPT-3105N(s/b 8V0620) točnosti mjerenja kuteva 5’’, duljina +/- (2mm +/- 2ppm x D)
  • Topcon GRS-1 GNSS uređaj sa integriranim GSM modemom i nivelir South NL-20 zadovoljavajuće točnosti
  • GEOSOFT d.o.o. Zagreb, ovlašteni distributer ZwCAD Profesional 2008(s/b 28-20080845) i ZwCAD Profesional 2009(s/b 28-92595), ZwCAD Profesional 2009(s/b 28-20053242), ZwCAD Profesional 2014(s/b 28-20053242), te GEO Plus 5.0, CAD softwera (programa) za grafičku obradu podataka. Druga uredska oprema: 4 stolna računala, KONICA MINOLTA, printer, skener, fax i fotokopirni aparat
i1   i2   i3   i4   i5   i7