banner
  • slika1
  • slika2
  • slika3
  • slika5
  • slika6
  • slika4

marker  Gdje smo?

logo  O nama

GEO PARS d.o.o. je privatna geodetska tvrtka u vlasništvu

Bože Šošo dipl. ing. geodezije /br.up.744/ i
Mario Barać 

geodet

/br.up.326/
Trenutačno zapošljava ukupno 4 djelatnika, od toga svi geodetske struke.

Pročitaj više

  GEODETSKI PROJEKT

sastavni dio glavnog projekta u u svrhu ishođenja dozvola

  PARCELACIJA

elaborati diobe i spajanja zemljišta

  GEODETSKI ELABORAT UPLANE OBJEKTA

za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama i drugim građevinama

  ELABORAT ISKOLČENJA

prenošenje projektiranih građevina na teren

  GEODETSKO ISKOLČENJE I PRAĆENJE IZGRADNJE

građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja

  IZJAVA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE

da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom

  LEGALIZACIJA

nelegalno izgrađenih objekata (geodetski snimak izvedenog stanja)

  ELABORAT ETAŽIRANJA

dioba stanova-samostalnih uporabnih cjelina i okućnica

  GEODETSKI ELABORAT ZA ISPRAVLJANJE MEĐA I DRUGIH GRANICA

za evidentiranje stvarnog položaja pojedinaćnih već evidentiranih katastarskih ćestica

  GEODETSKI ELABORAT KATASTRA VODOVA

elaborat evidencije podzemnih vodova

  GEODETSKO SITUACIJSKI NACRT

izgrađene građevine